Logo Unidevelopment

Pamiętamy o bezpieczeństwie

Biura sprzedaży są miejscem, gdzie możemy spotykać się z Państwem na co dzień. Pamiętamy o tym, by przestrzegać najważniejszych wytycznych związanych z COVID-19, które zapewnią wszystkim komfort i bezpieczeństwo.

Dbamy o częstą dezynfekcję, zasłanianie ust oraz nosa, korzystanie z jednorazowych rękawiczek, a także o bezpieczny dystans i zmniejszenie liczby osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu. Poza tym, pracownicy naszych biur sprzedaży są poddawani cotygodniowym testom w celu wykrycia zakażenia COVID-19.  

Wiemy jak ważne jest budowanie zaufania podczas spotkań na żywo i chcemy dbać z troską o bezpieczeństwo wszystkich. Pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji.