Logo Unidevelopment

Kontakt

 

Siedziba główna:

Unidevelopment SA
ul. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

Sekretariat
pon.-czw. 8:00-16:30
pt. 8:00-14:00.
tel. 22 298 98 96
biuroatunidevelopment [dot] pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 22 225 55 55
sprzedazatunidevelopment [dot] pl

Zgłoszenie usterki
serwisatunidevelopment [dot] pl

Kontakt dla mediów
mediaatunidevelopment [dot] pl

Kariera w Grupie Unibep
https://praca.unibep.pl/

Monday Development
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
ul. Piątkowska 116
60-649 Poznań
Tel. +48 61 670 50 50
sprzedazatmondaydevelopment [dot] pl

Biura sprzedaży przy inwestycjach:

Inwestycja Ursa Sky
www.ursasky.pl
ul. Hennela 10 (obok Factory Ursus)
02-495 Warszawa-Ursus
tel. (22) 298 78 78
ursaatunidevelopment [dot] pl

wtorek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00

Inwestycja Osiedle Idea
www.osiedleidea.pl
ul. Listopadowa 5
26-601 Radom
tel. +48 48 377 08 77
ideaatunidevelopment [dot] pl

poniedziałek-piątek 9:00-18:00
sobota 9:00-14:00

Inwestycja Latte
www.osiedlelatte.pl
Lokalizacja osiedla: ul. Sokratesa 7
Biuro sprzedaży: ul. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

tel. (22) 298 98 98
latteatunidevelopment [dot] pl

poniedziałek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00

Inwestycja Pauza Ochota
www.pauzaochota.pl
Lokalizacja osiedla: ul. Tadeusza Joteyki
Biuro sprzedaży: ul. Barska 26
002-315 Warszawa

tel. (22) 298 98 94 (wew. 126)
pauzaatunidevelopment [dot] pl

poniedziałek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00

Inwestycja Fama Jeżyce
www.famajezyce.pl
ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85
60-529 Poznań
tel. (61) 678 51 07
famajezyceatmonday [dot] pl

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 12:00-18:00
środa-czwartek 10:00-18:00
piątek 8:00-16:00
sobota 10:00-15:00

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest UNIDEVELOPMENT SA z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa (dalej: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: daneosoboweatunidevelopment [dot] pl.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, a po jego upływie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
  5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji, ewentualnie także zakładom ubezpieczeń, firmom doradczym, kancelariom prawnym oraz uprawnionym organom publicznym w zakresie w jakim byłoby to konieczne dla dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.